Företagsutveckling på rätt sätt

Företagsutveckling kräver smarta system, bra relationer mellan kollegor och framförallt drivna personer i olika positioner som tillsammans drar företaget framåt.

 

Vill du utveckla ditt företag? Då gäller det att satsa på allt från dina medarbetare med kompetensutveckling och trivsel till att ha fungerande system för lön, HR och kunder. Med aditro.com får du allt detta i produkter som göra all administration mycket enklare.

Detta är viktigast på jobbet

I Metro går det att läsa om vad som är det viktigaste för svenskarna på jobbet. Bland annat handlar det om att kollegorna runt en är bra och att arbetsuppgifterna är givande. Fler komponenter är att chefen är bra och att det finns en bra balans mellan jobb och fritid. Eftersom vi tillbringar sån stor del av vår tid på jobbet så påverkar platsen givetvis hur vi mår. Vi vill också ha ett jobb som gör att vi känner meningsfullhet och att arbetstiderna är flexibla.

Det är vidare vanligt att stanna på en arbetsplats trots att en inte trivs särskilt bra, det beror på att vi är vanemänniskor som är rädda för förändringar och förluster, det finns alltid risker förknippade med just förändring och därför står många kvar och vågar helt enkelt inte byta jobb. Man vet ju inte om gräset faktiskt ÄR grönare på andra sidan. Men samtidigt har människor en inneboende önskan om att få utmanas, växa och att göra något som känns verkligt meningsfullt. Vågar man satsa och byta jobb kan man faktiskt hitta detta, trots att man byter ut tryggheten mot det nya och det känns skrämmande.

 

Vidare i på NyTeknik skrivs det att lönen inte är viktigast när vi byter jobb, och att eb stor lön inte kompenserar för vantrivsel. Däremot utvecklingshinder och dåligt ledarskap samt monotona arbetsuppgifter – det väger tyngre än lön när det kommer till önskan om att byta jobb.