Blyga barn vill inte ta plats

Vi har tidigare skrivit om hur vidareutbildningar utvecklar inte bara ens meritlista men även ger ett utlopp för ens fulla potential, något som givetvis är minst lika viktigt. Idag skriver vi om ett annat sätt att ta sig själv på allvar på det sättet att man faktiskt vågar ta plats, något som ibland handlar om mod men även om omgivningens stöd och förståelse.

I SvD kan vi läsa att det kan vara en riktig skräck för blyga att synas och ta plats, något som lärare måste bli bättre på att uppmärksamma och stötta, även om elever som är så pass blyga är experter på att göra sig själva osynliga. Strategierna är många som blyga telningar använder sig av för att slippa vara i strålkastarljuset på något sätt och vi listar några av dessa här:

  • Sätter sig längst bak i klassrummet
  • Tittar ner i bänken
  • Undviker att räcka upp handen
  • Låser in sig på toaletten på rasterna
  • Skolkar från muntliga redovisningar
  • Skolkar från gympanbarn springer mindre
  • Undviker att gå fram till katedern
  • Söker inte kontakt med lärare eller jämnåriga

I samma artikel kan vi läsa att blyghet är ett medfött personlighetsdrag och att enligt studier visar det sig att närmare 15 procent av befolkningen är påtagligt blyga, med ofta social fobi som följd. Som vuxen är det lättare att hantera eftersom en känner sig själv på ett helt annat sätt än som ett barn, som ständigt är i utveckling och inte har lärt sig allt om vare sig främmande situationer eller sig själv. Som vuxen är man heller inte lika beroende av att prata med främmande människor och man kan välja själv om man vill utmana sig själv eller inte, något som kanske inte är lika självklart för ett barn. Föräldrar till blyga barn var ofta själv blyga när de var små, men som kanske har glömt hur det är att vara just blyg och livrädd för att synas och höras.

Vad man kan göra som lärare

Som lärare är det viktigt att signalera att det inte är något fel med att vara blyg och påvisa att det är väldigt många som är det, att beteendet är vanligt och att man inte är konstig för att man inte vågar räcka upp handen. Socialt oroliga barn är viktiga att uppmärksamma men på ett lugnt och vänligt sätt, det finns nämligen plats för alla i skolan, oavsett om man är utåtriktad eller blyg.