Årets nyord 2013

Vårt sätt att kommunicera och vårt språk är verkligen någonting som utvecklas för varje år som går. Vi pratar inte likadant som våra föräldrar gör, och våra barn kommer inte att prata som vi gör. Det är någonting som är väldigt fint med språket när man tänker på det, att det utvecklas och anpassas efter våra liv. Det finns väldigt mycket kreativitet när det kommer till sätter vi använder ord på, och det är mycket därför det varje år skapas en mängd nya ord. De som har haft mest påverkan på vårt språk och som uppmärksammats mycket under året brukar kunna kvala in på listan över nyord som Språkrådet lägger fram i slutet på varje år. På sin hemsida skriver de så här:

Många nyord har sitt ursprung i stora världshändelser och i nya samhällsfenomen, inte minst i ny teknik. En del ord bildar vi direkt i svenskan, andra importerar vi från andra språk.
Språkrådet registrerar nya ord och fraser i svenskan, liksom nya användningar och betydelser av befintliga uttryck. Observera att vår uppgift är att upplysa om nya ord i språket. Språkrådet godkänner dock inte ord, eller för in nya ord; det kan bara språkbrukarna själva göra genom att använda dem!

I år har uttryck som bjudkaffe, carpa, klicktivism, mobilmissbruk, nätvandra och selfie tagit plats på listan. Vi har tidigare skrivit om att påverka och påverkas, och språket är verkligen någonting som vi både kan påverka själva och någonting som vi själva påverkas väldigt mycket av. Därför är det heller inte så kosntigt att språket följer med i utvecklingen och att nya ord dyker upp utifrån händelsen och förändringar som vi upplever.