Kommunikation mellan danskar och svenskar

Att kommunicera med danskar är alltid roligt. De är ofta tjusiga, de är roliga och de är rakt på sak. Men ibland går en del faktiskt förlorat i översättningen, som amerikanarna säger. Är det då bättre att prata på engelska med en dansk, än det är att försöka prata svenska?
Vårt tips är att man försöker känna av hur duktig dansken i fråga är på att förstå vad man säger, och kanske att prova att prata lite engelska för att få en känsla för det.

Det är också viktigt att försöka att artikulera så noggrant som möjligt när man pratar med en annan skandinav, oavsett om det är en norrman eller en dansk. När det kommer till våra kära grannar finskarna är det av förklarliga skäl inte mycket lönt att artikulera eftersom att vokabulärerna skiljer sig åt så pass radikalt.

Ett tips är också att i bakfickan ha med sig en dansk-svensk ordlista så att man snabbt kan slå upp de där svårare orden som man kanske aldrig kommer att lära sig ändå.

Om man inte förstår varandra bara med ord kan man ju även använda lappar och skriva ned orden på, eller göra mimik av ordet så att man kan förklara med hjälp av kroppsspråket. Om du vill informera din danska vän om att han har ”armsved” eller ”håndsved” till exempel och han inte förstår budskapet kanske du kan släppa hans/hennes hand och låtsas skaka av din egen. Eller möjligen något subtilare och ödmjukare…