Så lyckas du med informationskampanjen

Hur når man ut med sin informationskampanj? Vad är egentligen hemligheterna för att skapa ett intresse hos allmänheten, och vad behöver man för material? Här går vi igenom vad du behöver för att nå ut till folk med din information, både digitalt och ”på marken”. Vi kommer också gå igenom några inspirerande exempel på lyckade informationskampanjer och vad man kan lära sig av dem!

Först och främst: information behöver sitt forum. För att lyckas bra med en informationskampanj är det bra om man så långt det går kan kombinera element från både nätet och i pappersform. Vad väntar du på? Köp ett ställ för broschyrer på Skyltab och sätt igång! Nedan går vi igenom några inspirationsrika exempel på lyckade kampanjer och vad hemligheten är för att skapa någons intresse!

Vem ska läsa din broschyr?

Befäst syftet med din informationskampanj. Vad är syftet? Är det att öka medvetenheten kring en viss fråga, handlar det om att du vill förändra folks livsstil eller vanor (till exempel att källsortera mer, sluta röka eller att folk ska veta hur man agerar när någon får en stroke?). När du har ramat in själva syftet med din kampanj är det bra om du också reder ut vilka som är din främsta målgrupp. Är det alla? Ja, då behövs väldigt mycket material. Du behöver breda kanaler som TV, radio, pressmeddelanden men också pappersinformation så att du inte får miste om folk som inte använder media så mycket för att hämta information.

Är det boende i en viss BRF du vill nå ut till? Kanske bara grannarna i trapphuset? Då kanske inte nätet är det bästa – utan broschyrer i brevlådan. Det handlar alltså mycket om att rama in vad det är man vill, och sedan försöka smala av målgruppen – eller bredda den. 

Och varför ska man läsa broschyren?

Har du fått hem en broschyr i brevlådan som mest ser ut som en tråkig lapp? Typsnittet är litet, det är en riktig ”wall of text”? Sedan kanske du har fått hem valkampanjer. Jämför de två olika. Politiska partier är ofta mycket bra på att nå ut med sina budskap, de är experter på det! Beskriv kort och kärnfullt varför man ska öppna broschyren.

Ett inspirerande exempel som säkert de allra flera känner till är förstås informationsbroschyren ”Om krisen eller kriget kommer” som syftade till att medvetandegöra folk om vad man ska göra om något oförutsett händer. Det gör man för att öka civilsamhällets motståndsstyrka mot klimatförändringar och andra yttre hot. Här använde man sig förstås av just broschyer och små häften som man skickade ut till samtliga av landets myndiga medborgare.

Ett annat bra exempel där man använder sig av broschyrer, pressutskick och liknande är när influensavaccinet är slut. Eftersom det tog slut i hela landet måste man nå ut med informationen i medierna och även sätta ut broschyrer på kliniker och liknande. Här är det viktigt att man använder sig av förståeligt språk som är kort och koncist, eftersom det inte handlar om att medvetandegöra folk utan snarare varsla dem om att inte gå och vaccinera sig i onödan.