Bättre trivsel behövs för sjuksköterskor

Hur får man sjuksköterskor att trivas på jobbet? Och vad är det för något som många kräver av sin arbetsplats?

Brist på personal och en stressig arbetsmiljö är vanligt på många av landets sjukhus och vårdcentraler. Trygghet, bra ersättning och goda villkor är tre punkter som får sjuksköterskor att stanna, och att välja att jobba på Medlink.se, där de sedan hyrs ut som bemannad personal till vårdgivare.

I UNT går det att läsa om vad som krävs för att få vårdpersonal att trivas på sina jobb, som många uppenbarligen inte gör, eftersom det slutar många sjuksköterskor. I artikeln går det att läsa om hur det gjorts en studie nu gjorts på Akademiska sjukhuset i Uppsala, där de med intervjuer och deltagande observationer fokuserat på de anställda och deras trivsel på jobbet. Det som kommit fram i intervjuer är hur motiverande många tycker det är att få arbeta självständigt och kunna se en positiv utveckling i sitt egna arbete. Många sjuksköterskor menar också att hur man bemöts av läkare och andra och den respekt en får samt tilliten till ens kunskap är centralt för trivseln. Att det råder ett bra arbetsklimat generellt samt att trevligt bemötande är viktigt är något som lyfts fram även det. Men även att det ska vara tillåtet att fråga om hjälp och ge råd i det dagliga arbetet. Nu vill man använda sig av resultatet av studien för att förbättra arbetsmiljön och därigenom förbättra själva vården som lider av brist på personal.

Sjuksköterskor kan ställa diagnoser likväl som läkare

I en annan artikel i Dagens Medicin går det även att läsa om hur sjuksköterskor som ställer diagnos istället för läkare inte gör primärvården sämre, utan tvärtom kan vården därigenom bli bättre. Det visar det oeberoende forskarnätverket Cochrane som tittat på vad som händer när sjuksköterskor ersätter läkare inom just primärvården. Mer om detta går det att läsa om här.