Kvinnor värda högre lön

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor är stora, detta visste de flesta redan. Men faktum är att kvinnor borde tjäna mer än vad männen gör eftersom att de ofta har högre utbildning, mer erfarenhet och jobbar mer produktivt.

521945-nurse

Enligt den årliga globala lönejämförelsen från Internationella arbetsorganisationen borde kvinnor ha högre lön än män. Detta beror på att kvinnorna har bättre utbildning, mer erfarenhet och högre produktivitet. I lönejämförelsen framgår att kvinnor borde ha så mycket som över tio procent högre lön än männen. Så här ser det dock inte ut. Män har nämligen högre lön än kvinnor i alla de 38 länder som varit med i undersökningen. ILO rekommenderar i rapporten att man ska ta itu med detta genom att bland annat bekämpa normer kring kvinnors roll och försöka få bort alla könsdiskriminerande lönestrukturer. Läs mer.

Måste kartlägga löneskillnaderna

I Sverige finns en diskrimineringslag som ställer krav på arbetsgivare att de måste se över lönestrukturerna och åtgärda löneskillnader mellan kvinnor och män om de finns. Detta måste de göra vart tredje år. De företag som har över 25 anställda hos sig måste även upprätta en handlingsplan för att få lönerna jämställda. Kan man inte göra detta på egen hand kan man ta hjälp med sin lönekartläggning av företag som EdgeHR. För att läsa mer om vad företaget hjälper till med, kan man besöka deras sociala medier.

Männen har topplönerna

Den här löneklyftan mellan kvinnor och män syns även tydligt i lönetoppen. Bland de tio bäst betalda cheferna över myndigheter är endast två kvinnor. Detta vill dock den rödgröna regeringen göra något åt och de säger att de aktivt arbetar för att få en jämnare fördelning av kvinnor och män på de statliga chefsposterna. En förändring kan dock dröja länge, konstaterar Svenska Dagbladet.