Kan attraktionslagen lära oss något?

Attraktionslagen är en princip som säger att lika attraherar lika, och att detta gör att vi på olika sätt kan styra vad som sker runt omkring oss genom våra tankar. De som drar denna teori till sin spets säger att det är större chans att hitta en sedel i ett kuvert om man förväntar sig att finna en sedel.


Detta är kanske att dra det lite väl långt. Men samtidigt vet de flesta av oss att det är lättare att lyckas på ett prov om vi är inställda på att det ska gå bra. Inom medicinsk forskning är också placeboeffekten välkänd.

Mest betydelsefull för attraktionslagen i dess moderna utformning har Esther Hicks varit. Hon säger sig ha kommit i kontakt med en grupp av andeväsen som kallar sig Abraham, och har satt samman de meddelanden hon fått från andarna till flera böcker.

Attraktionslagen hjälper

Det här kan låta som vidskepelse, kvacksalveri, mumbo-jumbo etc., men faktum är att många har blivit hjälpta av de böcker som Esther Hicks har skrivit med hjälp av Abraham. Norrländska Socialdemokraten skriver om en av dessa personer: Marjette Holmvall. Holmvall växte upp på en gård i Finland, som oäkta dotter till en piga. Hon har haft stor hjälp av attraktionslagen, och arbetar idag med bl.a. hypnoterapi, alltså terapi genom hypnos.

Det finns egentligen bara ett sätt att gå till botten med den här frågan. Lär dig attraktionslagen själv, och se om den kan ha något inflytande på ditt eget liv. Kanske kommer ditt liv att förändras lika mycket som Marjette Holmwalls.